Shromáždění proběhne opět ve Spolkovém domě od 9:30 za zpřísněných hygienických podmínek. Musíme se sejít v omezeném počtu vzhledem k předepsaným dvoumetrovým rozestupům. Z tohoto důvodu je nutné, abyste svou účast nahlásili Johnovi (tel. 608 152 231) nebo Davidovi Hejzlarovi (tel.: 725 717 777), aby Vám potvrdili volnou kapacitu. Součástí nedělního shromáždění bude i besídka pro děti.

Bohoslužba bude samozřejmě vysílána přes kanál CB Podblanicko na YouTube. Odkaz: https://www.youtube.com/channel/UCy4K8HRtg8Lil_WkzNU4Ftg