Heslo Jednoty bratrské leden 2021: Kdo ukáže nám, co je dobré? Dej dopadat na nás světlu tváře své, ó Bože.  Žalm 4,7 F

Každý překlad Písma sv. může obohatit naše poznání duchovních i životních skutečností. Fischlův překlad nás vede k otázce, co může být dobré a kdo nám ukáže dobrou cestu. Když Izraelci žádali po Samuelovi krále, pověděl jim, že je bude i dál vyučovat cestě dobré a přímé. Cesty našeho života se ubírají různým směrem ke stejnému cíli: do věčnosti. Záleží ovšem, kde ji budeme prožívat.

Bratři Kraličtí přeložili tento text poněkud jinak: „Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného obličeje svého.“

Nejen na začátku nového kalendářního roku se lidé ptají, jaký bude letošní rok. Všichni bychom chtěli vidět jen dobré věci, ale kdo nám ukáže, co je dobré? V době koronavirové je tato otázka zcela jednoznačná. Ptáme se, kdy nastane konec současného a neblahého stavu? Na tuto otázku neznají ani křesťané jednoznačnou odpověď.

Po čem všichni toužíme? Určitě bychom se chtěli dožít dobrých věcí, konce všelijakých nařízení, která omezují náš život ve všech jeho podobách. Chtěli bychom vymizení koronaviru, normální život duchovní, kulturní, společenský i pracovní. Jsou to naprosto legitimní tužby a přání.

Pisatel tohoto žalmu má touhu po jediném: Dej dopadat na nás světlu tváře své, ó Bože. Básník Vladimír Holan to skvěle vyjádřil v jedné své básni: „Ale spoléhání na člověka je totéž, jako nevěřit v Boha a přece zázrak chtít.“ Věříme, že Pán Bůh může učinit zázrak a zničí koronavirus mocí svého Slova.

Někdy před více, než 30 lety jsem četl slova, která nám i v současné době mohou pomoci nasměrovat náš život:

Oči, které si dívají nadějí, vidí dál.
Oči, které se dívají láskou, vidí hlouběji.
Oči, které se dívají vírou, vidí všechno v jiném světle.

Víra není nic laciného a jednoduchého, ale učí nás spoléhat se na Boží Slovo, které nás povzbuzuje, potěšuje a podpírá ve všech situacích života. Proto se právem můžeme ptát: Kdo ukáže nám, co je dobré? Dej dopadat na nás světlu tváře své, ó Bože. Pán Bůh ví, co se děje. Věříme, že nás provede i rokem 2021 a vysvobodí nás od všeho zlého.

Jaromír Vlček