Heslo Jednoty bratrské listopad 2021: Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

2.Tesalonickým 3,5

Nikdy neměli čeští čtenáři tolik možností porozumět biblickým textům jako v současnosti. Máme k disposici několik moderních překladů Bible. Je dobré do nich nahlédnout, abychom pochopili přečtený text.

Podívejme se do dvou z nich:

První z nich je z Českého studijního překladu: Kéž Pán uvede vaše srdce do Boží lásky a do Kristovy trpělivosti.

Druhý přeložil katolický překladatel Dr. Ondřej Petrů: A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce, abyste byli trpěliví tak, jak byl Kristus.

Z úvodních slov epištoly vyplývá, že autory byli Pavel, Silvanus a Timoteus. Vyslovili adresátům i nám přání, které máme přijmout jako dobrou radu pro život. Je to dobré přání i dobrá rada jako ostatně celé Písmo sv.

Naše srdce je vrtkavé a neklidné, dokud nespočine v Kristově náručí, jak dávno před námi pověděl sv. Augustin. Právě proto jsme vedeni k tomu, aby naše srdce řídil Pán Ježíš. Jedině on je mocen uvést naše srdce do pořádku. Vede k Boží lásce, která nás přivedla k Pánu Ježíši a vede naši víru od začátku až do konce našeho života.

Jsme často netrpěliví, neklidní, roztěkaní. Nevíme si se sebou rady. Pořád někam chvátáme a ženeme se často za vějičkami, přeludy, podléháme falešným zprávám. Pisatelé tohoto dopisu touží, abychom byli trpěliví, jako Kristus. Dávno před příchodem Pána Ježíše na tuto zemi prorokoval o něm Izajáš: Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. (Iz 53,7)

Znamená to trpělivě snášet i to, co se nám nelíbí. Mlčet i tehdy, když jiní reptají a stěžují si. Není to vždy snadné, ale v Boží síle můžeme unést i to, co jiní nedokážou.   Ap. Pavel napsal pozoruhodnou větu, která nás povede k Boží lásce i trpělivosti Kristově: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. (Fp 4,13)

Jaromír Vlček