Heslo Jednoty bratrské leden 2022: Ježíš Kristus praví: Pojďte a uvidíte! Jan 1,39

Chtěli bychom v našich životech vidět dobré věci. Je to legitimní přání. Ne všem, se to podaří. Pán Ježíš nás zve, abychom dobré věci nejen viděli, ale i užívali.

Text lednového hesla je součástí širšího příběhu. Pán Ježíš se setkává s prvními učedníky, které si povolává. Učedníci (zřejmě Ondřej a Jan) se nespokojili s osobním setkáním, ale touží se dovědět, kde Pán Ježíš žije, kde bydlí. Na jejich prosbu Pán Ježíš odpovídá docela prostým pozváním: Pojďte a uvidíte.

Setkání přímo doma s Pánem Ježíšem bylo zcela výjimečné, i když neznáme podrobnosti. Poznáváme, že setkání s rodinou nebo s přáteli přímo u nich doma může být více, než příjemné. Otvíráme se snadněji jeden druhého doma, než na veřejnosti. Bývá srdečnější, příjemnější, otevřenější a niternější.

Nemusíme čekat na výzvu Pána Ježíše, abychom se s ním setkali. On přichází i do našich domovů a je na nás, abychom mu připravili podobné setkání jako kdysi Marie a Marta. Byly to požehnané chvíle popsané Lukášem 10,38-42.

Řekové, kteří přišli na velikonoční svátky do Jeruzaléma, toužili vidět Ježíše a setkat se s ním. Pán Ježíš jim pověděl vzácná slova.

Pán Ježíš nás zve do míst, kde se s ním můžeme setkávat. Jsou to místa společenství Božího lidu. Tam dává své dobro, dává požehnání a život navěky (Ž 133).

Jaromír Vlček