Heslo Jednoty bratrské duben 2022: Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“ Jan 20,18

Jaromír Vlček

Český studijní překlad Janova textu je poněkud srozumitelnější: Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána“, a oznámila jim to, co jí řekl.

Skon Pána Ježíše na golgotském kříži způsobil, že jeho nejbližší propadli smutku a pláči. Nedivme se tomu! Jejich milovaný Mistr (Rabbuni) je mrtev. Měli ho rádi a cele mu věřili. Nyní je konec. Pán Ježíš však třetího dne z hrobu vstal.

Marie Magdalská pořád pláče. Andělé u hrobu se jí ptají, proč pláče. Obrací se a vidí Ježíše, kterého hned nepoznala. Bránily jí v tom slzy nebo Ježíšova zářící bytost? Ježíš se jí ptá, proč stále pláče? Koho hledá? Oslovuje ji jménem a Maria zvolala hebrejsky: Rabbuni! Poznala ho a pláč se mění v neutuchající radost.

Vrací se zpátky k učedníkům, kteří Pána Ježíše neviděli vzkříšeného. Zvěstuje jim vše, co prožila, a co jí řekl. Z Janova textu nevyplývá, jak učedníci reagovali na její svědectví. Až večer téhož dne prožili radost ze setkání se Vzkříšeným!

Radost z Kristova vzkříšení vyjádřil Georg Friedrich Händel v nádherném sboru Halelujah v oratoriu Mesiáš. Pokaždé uchvacuje miliony posluchačů po celém světě. Také mne!

Buďme uchváceni biblickými zprávami o všem, co se tehdy událo. Věřme těmto slovům, která slýcháváme při bohoslužbách i při osobní četbě.