Heslo Jednoty bratrské květen 2022: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši. 3. Janova 1,2

Jaromír Vlček

Text byl vylosován z velmi krátkého a osobního dopisu, který napsal ap. Jan milému Gaiovi. Dopis je stručný, ale natolik výstižný, abychom z něho vyčetli jeho smysl a účel.

Několik Pavlových dopisů začíná připomínkou, že se za ně modlí. Např. Fp 1,4: v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím – nebo 1 Te 1,2: Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách.

Apoštolové kladli velký důraz na přímluvné modlitby. Také Jan se modlí za svého přítele Gaia, který byl podle tradice představeným v maloasijském Pergamu. Předmětem jeho modlitby je jeho prospěch ve všem počínání a zdraví. Připomíná mu, že ví o tom, že se daří i jeho duši. Zná jeho pohodu, potěšení a úspěších, a přeje mu to i dál.

Co si přejeme my? Před Vánocemi a novým rokem, ale i při narozeninách, svatbách nebo jiných příležitostech si přejeme hlavně zdraví. Je to naprosto legitimní, protože zdraví je velký dar, který nemůžeme sami žádným způsobem ovlivnit. Kdybychom měli miliony korun nebo eur, zdraví si nekoupíme.

Když byla v televizi Nova vysílána soutěž „Staňte se milionářem“, vyslovil moderátor Vladimír Čech větu, že milionářů není nikdy dost.

Přeznačil jsem si jeho slogan na jiný: Modlitebníků není nikdy dost. Cítím to stále stejně. Potřebujeme modlitebníky, aby se modlili nejen za sebe, ale i za druhé. Je mnoho potřebných, ztrápených, sklíčených, nešťastných, nemocných. Je mnoho těch, kteří si nevědí rady se sebou, ztrácejí víru v Ježíše.

Jděme ve stopách věrných modlitebníků v minulosti i přítomnosti. Jsme k tomu povzbuzování např. v Ř 12,12: Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí nebo v Ko 4,2.3: V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás.