Heslo Jednoty bratrské prosinec 2022: Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Izajáš 11,6

Jaromír Vlček

Jak zní dávné prorokovo slovo do naší současnosti? Nedávno jsem sledoval na stanici Prima Zoom minisérii o národním parku Serengeti v Africe. Je to jedno z nejslavnějších a nejrozsáhlejších chráněných území Afriky. Tímto územím táhnou velká stáda různých zvířat, ale za nimi predátoři, kteří je pronásledují a snaží se je usmrtit, protože se chtějí uživit a nakrmit. Je to ve skutečnosti boj mezi životem a smrtí, a je velmi nelítostný. Tak je tomu i v ostatních místech naší planety.

Právě toto proroctví nám zní jako téměř absurdní a nemožné! Pán Bůh, Stvořitel všeho viditelného i neviditelného slibuje svému lidu toho: Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. Učiním také přítrž řádění zlé zvěře v zemi a vaší zemí nebude procházet meč. (Kniha Leviticus 26,6). Podobně prorokuje i prorok Ezechiel.

Můžeme tomuto proroctví věřit? Zcela jistě! Král David to potvrzuje svým vyznáním těmito slovy: Ale ty Pane, Bože silný, jsi lítostivý a milostivý, shovívající a hojný v milosrdenství, i pravdomluvný. (Ž 86,15)

Až přijde Pán Ježíš podruhé na tuto zem, uvede vše do souladu a pořádku. Dokonce to bude splnění tohoto proroctví, které čteme o několik veršů dále: Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. (Iz 11,9)

Proroctví o krásném a vysněném životě v souladu s Božím pokojem se naplnilo před více, že 2 000 roky v Betlémě, když anděl pastýřům, kteří byli na nejnižším stupni společenského žebříčku, oznamoval slova:

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Nejen v dávných dobách, ale i dnes přináší Bible radostnou zvěst, kterou pronesl Pán Ježíš, který je nazván Vládcem pokoje: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! (Jan 14,27)       

Vánoce se po roce opět přiblížily a s nimi i konec roku. Přestože žijeme ve velmi neklidné a nebezpečné době, přejeme všem čtenářům našeho webu požehnané Vánoce plné pokoje, radosti a důvěry v Boží lásku.

Ať Vás v novém roce 2023 provází Boží požehnání, zdraví a ochrana před vším zlým v každé podobě.