Heslo Jednoty bratrské leden 2023:Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1. Mojžíšova 1,31

Jaromír Vlček

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je první věta Bible. Veškeré stvoření je skutečně velkolepé. Kdo tomu nevěří, nepochopí Boží lásku, dobrotu a milosrdenství, které Bůh nabízí každému. Šestkrát vysloví Bůh při stvoření, že to, co stvořil, je dobré (Gn 1,4.10.12.18.21.25) a po sedmé řekl, že to bylo velmi dobré! (Gn 1.31)

V Ž 100,5 čteme, že Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Jsou to úžasná slova, a kdo jim věří, získává úžasné bohatství! Pán Bůh je dobrý a co tvoří a dává, nakonec schvaluje.

Ať už celé stvoření trvá tisíce nebo miliardy let, podstata stvoření je stejná. Už samotná stavba země z geologického, ale i fyzického bohatství je neuvěřitelná! Je to krása velehor, říčních údolí, lánů polí, pustých pouští nebo bohatství minerálů, hornin, z nichž se těží vysoce užitečné kovy. Můžeme připočíst krásu jazyků a bohatství lidské řeči, písemnictví nebo hudby, stavbu lidského těla nebo jiných živých organizmů. Obdivujeme krásu noční oblohy a astronomové odhalují krásu vzdálených galaxií. Stará se o výživu člověka i zvířat. To je jen malý výčet toho, co Bůh stvořil pro nás.        Vše, co nás obklopuje, skutečně nevzniklo postupným vývojem. Píše o tom list Židům 11,3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.

Plným právem pověděl Bůh, že to, co stvořil je velmi dobré. Z jeho nesmírné dobroty a lásky je naše planeta Země obyvatelná v celém známém i neznámém Vesmíru. Člověku bylo dáno do vínku rozvíjet schopnosti a dovednosti, ale na druhé straně člověk, co mohl, to pokazil svým rozhodnutím žít po svém, v nezávislosti na Bohu. Proto je dnes tolik nedobrých věcí, na které lidstvo nemůže být hrdo a nemůže říci, že všechno je dobré. To mohl vyslovit jen Bůh, který je dobrý.

Ti, kteří věří v Boha, čekají nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. (2 Pt 3.13)