Heslo Jednoty bratrské, únor 2023: Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát.“ 1. Mojžíšova 21,6

Jaromír Vlček

Důvod Sářina smíchu je zcela mimořádný. Ve vysokém stáří a po dlouhém čekání se jí narodil syn, kterému spolu s jeho otcem Abrahamem dali jméno Izák.

Je projevem její radosti, že se konečně dočkala zaslíbeného syna. Nebylo to pro ni jednoduché. Život každého člověka provází období, kdy se mu nedaří a očekává zlepšení situace, ve které se nachází. Pokud se situace změní, nastává chvíle, kdy propukne v jásot, který je vyjádřený smíchem.

Sára to vyjádřila jinak: To mi dopřál Bůh, že se mohu smát. Mohli bychom povědět, že vše, co máme, že dar od Boha. On je dárcem všeho dobrého. Projevuje nám lásku, prokazuje své milosrdenství, slitování i odpuštění.

V knize Kazatel, která je často označována jako chmurná, je oddíl, který následuje po vypočítávání, jaký může být čas: např. čas plakat i čas smát se.

V dalším oddílu je dobré slovo, které nás má vést k orientaci na dobro, které připravuje Pán Bůh:

On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. (Kazatel 3,11-13)