Heslo Jednoty bratrské květen 2023:Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27

Jaromír Vlček

Bible je úžasná kniha, a přestože vznikla ve starověku, má dosah i do dnešní doby. Kniha Přísloví je sbírka dobrých rad, poučení i pokynů pro všechny generace. Pro mladé, staré, bohaté i chudé.

V tomto heslu je dobrá rada. Kolem nás je i v současnosti mnoho lidí, kteří nemají na zaplacení obědů dětem. Jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Někteří si ji zavinili sami, jiní do ní spadli vinou druhých. Další mají dostatek, stali se z nich boháči s nesmírným majetkem, ale většina lidí má dost nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Zejména v době před Vánoci lidé přispívají na různé humanitární účely. Najdou se i tací, kteří odmítají otevřít peněženku a přitom by něco mohli darovat chudým. Pán Ježíš řekl jednu významnou větu, kterou bychom neměli přeslechnout: Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře. (Markovo evangelium 14,7)

Stejný význam mají i slova Knihy Přísloví. Žijeme v zemi, kdy dobrodiní můžeme prokazovat různými způsoby. Neodpírejme dobrodiní, což znamená jakoukoli pomoc těm, kteří naši pomoc potřebují. Většinou je to v naší moci dobro prokázat. Pán Bůh na naši pomoc nezapomene. Bohatě nám vše, co dáváme druhým z lásky, vrátí. Mnohokrát jsem se o tom přesvědčil, že mi nic z mého skromného konta neubylo. Bylo a je to spíše naopak.