Heslo Jednoty bratrské červenec 2024: Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2. Mojžíšova 23,2

Jaromír Vlček

Nepůjdeš s davem za špatnostmi – je Český studijní překlad tohoto textu. Ap. Pavel napíše: Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. (Ř 12,9)

Jak je snadné přiklonit se k páchání zla, přesvědčujeme se na každém kroku. Vzpomínám na jednu událost, kdy se psávaly posudky na každého z nás, Byla to hrozná doba. Přišel za mnou vedoucí se spolupracovníkem, abych usedl k psacímu stroji. Začali mi diktovat posudek na naši kolegyni. Házeli na ni nepravdivé údaje, hodnotili její špatný zdravotní stav. Nemohl jsem to snést, a z psacího stroje jsem vytrhl papír s nedokončeným posudkem a roztrhal jsem ho. Rezolutně jsem řekl, že to je pro mne naprosto nepřijatelné, co mi diktovali. Odvážil jsem se jim odporovat. Asi za týden přišel vedoucí znovu bez mého kolegy a požádal mne, abych posudek na psacím stroji napsal. Byl naprosto jiný, poněkud vstřícnější. Až za několik měsíců poté mi ona kádrovaná pověděla, že se o této události dověděla a děkovala mi, že jsem se jí zastal. Nemohl jsem jednat jinak.

Stává se, že se většina uchýlí k nekalým praktikám a obrátí se proti menšině. Když jde o zlo, máme povědět svůj názor, i když je naprosto odlišný. Nebojte se postavit proti zlu v každé podobě.

V Bibli je mnoho podobných pokynů a rad, jak se máme zachovat proti páchanému zlu, které nás obklopuje. Jednejme tak, aby se to líbilo Pánu Bohu. Zlým lidem se to nebude líbit. Když se většina lidí přikloní ke zlému, nikdy to není k prospěchu ostatních. Stůjme na straně spravedlnosti, pravdy a lásky.