Pravidelná sborová shromáždění (bohoslužby) probíhají vždy v neděli od 9.30 hodin ve vlašimském spolkovém domě nebo ve sborové místnosti v Trhovém Štěpánově. Aktuální místo konání naleznete v kalendáři akcí na úvodní stránce – před návštěvou místo vždy raději ověřte.

Naše shromáždění nemají předepsanou podobu (liturgii). Při shromážděních zpíváme křesťanské písně, zazní promluva kazatele, nezapomínáme ani na děti, pro které je určené krátké „slovíčko“. O děti je dále postaráno v besídce (zvlášť pro předškolní a školní děti), kde se děti přiměřenou formou seznamují se základy křesťanského života, hrají hry, případně se věnují například tvůrčím činnostem.