Církev bratrská
je protestantská církev registrovaná Ministerstvem kultury. Vznikla v předminulém století a svými kořeny navazuje na ještě starší tradici Komenského Jednoty Bratrské. V současné době působí na 160 místech Čech, Moravy a Slezska.

Sbor Církve bratrské Podblanicko
je místním společenstvím Církve Bratrské. Jeho historie započala ve třicátých letech minulého století v Trhovém Štěpánově. Dnes naše společenství tvoří přibližně 50 křesťanů z Vlašimi, Trhového Štěpánova a okolních obcí.

POHLED DO HISTORIE CB PODBLANICKO