Vize

Přístav je místo, kde se setkávají lidé s Bohem i spolu navzájem v atmosféře vzájemného přijetí, aktivity a duchovního občerstvení.
V přístavu se potkáte s věřícími všech generací, s hosty z jiných křesťanských sborů a církví, s hledajícími i s těmi, kdo Boha ještě neznají.
Přístav je místo, kde můžete zažít Boží přítomnost, inspiraci k růstu poznání Boha kreativitu a uplatnění svých darů, dobrou duchovní atmosféru (lásku, bezpečí, domov, přijetí, jednotu, rodinu), příjemné prostředí (teplo, světlo, estetiku prostoru).
Přístav je místo, kde se pořád něco děje - sborový život (bohoslužby, modlitby, duchovní hudba), pravidelná setkávání dospělých, mládeže a dětí, misijní aktivity (Kurzy Alfa, Manželské večery apod.), komunitní aktivity pro různé skupiny lidí ve městě, vzdělávací a kulturní akce.

Co vše v přístavu bude

Sál pro 100 osob, vestibul s posezením, kuchyňka se zázemím pro maminky, dvě klubovny pro děti, kancelář kazatele, sklad, sociální zařízení, úklidová místnost, zahrada.

Financování

Rozpočet
20 000 000 Kč

Zdroje financování
vlastní zdroje Sboru Církve bratrské Podblanicko
příspěvky členů sboru
sbírky a dary

Číslo účtu pro dary
115-5306740207/0100