Heslo Jednoty bratrské červen 2022: Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska. Píseň 8,6

Jaromír Vlček

Biblická kniha Píseň písní, nazývána též Velepíseň, je knihou, v níž se nevyskytuje jméno Hospodin. Stejně tak je tomu v knize Ester. Přesto jsou zařazeny do Bible a je to dobře.

Podle židovské teologie popisuje Píseň písní alegoricky vztah mezi Bohem (ženichem) a Izraelem (nevěstou). Podle teologie křesťanské se tato alegorie týká vztahu Ježíše Krista a Církve.

Přesto je tato nádherná kniha oslavou lásky mezi ženichem a nevěstou, mezi mužem a ženou. Na tom nic nemění jakékoli názory. Láska je velmi hluboký a silný vztah. Ap. Pavel o lásce napsal nádherný hymnus, který je zaznamenán v 1. listu do Korintu ve 13. kapitole.

Jak můžeme porozumět verši, který je heslem pro tento měsíc? Ve starověku sloužila pečeť (pečetidlo) k ověřování pravosti listin. Každý významný člověk ji měl jinou a nosíval ji zavěšenou kolem krku na šňůrce. Jindy se používal pečetní prsten, který nosil na pravé ruce. Každá pečeť měla různý obrazec nebo i písmena.

Tento výraz se používá obrazně a znamená toto:

Ať se ti nikdy neztratím z mysli. Ať žiji stále v tvé blízkosti jako tvá ozdoba.        

Pečeť má v Bibli mnoho významů. Text hovoří o lásce, která je tak silná, jako smrt. Přesto nemůže být zmařena, je-li skutečně pravá a oddaná. Právě proto židovští i křesťanští myslitelé vnímali tuto velepíseň nejen jako oslavu čisté lásky, ale jako vztah člověka k Bohu a Boha k člověku. Láska Kristova se k lidem nejvíce přiblížila, když Kristus umíral za naše hříchy a položil za nás svůj život. Ježíš Kristus je ten, který miloval a miluje všechny bez rozdílu, získal nesmrtelnost a věčný život pro všechny, kteří mu věří.

Kéž by náš vztah k Ježíši, byl tak hluboký, abychom mu byli co neblíže!

Píseň písní je nejen oslavou tělesné, ale i duchovní lásky. Nádherně to vyjádřil ve své básni evangelický farář Miroslav Heryán (1923-2003).

 

BOŽÍ LÁSKA

 

Každému platí Boží láska,

i obklopenému tmou utrpení a viny,

i tomu, kdo žije v jasu,

ale sám vrhá stín

nebo stín v sobě nosí.

 

Nikdo není vyloučen z Božího slitování:

není stínu, který by neprozářilo světlo,

není vina, kterou by nepohltil jas.

Celý svět je milován

a není místečka,

kde by tě nepotkala Boží láska.

 

Tak Bůh miloval, že měl na vybranou

a zvolil svět a člověka.