Heslo Jednoty bratrské duben 2024: Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15

Jaromír Vlček

První list Petrův by adresován křesťanům ze Židů, kteří bydleli mimo území tehdejšího Izraele. Každý, kdo se přistěhuje ze svého původního domova do jiné vesnice, města nebo státu, musí počítat s tím, že se ho někdy starousedlíci (domorodci) zeptají na mnoho otázek.

Může to být, odkud se přistěhoval a co bylo důvodem jeho přestěhování. Těchto důvodů může být mnoho. S tím se musí přistěhovalec vypořádat, musí s pravdou ven.

Ap. Petr o tom píše a vyzývá adresáty, aby na to byli připraveni. Může to být zájem sousedů nebo také výslech u soudu. Každý, kdo se stěhuje na jiné místo čeká, že právě tam se mu bude dařit lépe. Najde pro své děti školu, pro sebe i další rodinné příslušníky zaměstnání. Mezi tyto důvody patří i společnost věřících i nevěřících. Mohou to být i nepříjemné otázky, ba i výslech u soudu. 

Být připraven i na to, co bychom měli povědět.

Petrovi jde o naději, kterou máme v Pánu Ježíši, o našem osobním směřování a vztahu k němu. O důvodech, proč mu věřím a co je cílem našeho života. Křesťané hovoří o tom, že mají naději v živém Bohu (1. Tm 4,10) To je něco tak úžasného, ale někdy jsou naše slova nepřesvědčivá. Tomu odpovídá i styl našeho života. Různí lidé, ať jsou to přátelé nebo odpůrci se dívají na nás, jak žijeme, jak se chováme, pozorují i naše děti.

Ap. Pavel napsal v listu Římanům 8,24: „Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?“

Naděje je duchovní doping našeho života. O ní se dočteme právě v této kapitole.