Heslo Jednoty bratrské březen 2024: Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Marek 16,6

Jaromír Vlček

Konec našeho života, smrt a hrob jsou skutečnosti, které děsí snad každého člověka. Neumíme si představit, co člověk prožívá, když končí jeho život. Provází nás strach z neznámého, nepoznaného a nedefinovatelného.

V Bibli je mnohokrát napsáno, abychom se nebáli. Snadno se to řekne, ale hůře se uplatňuje. Právě toto slyší ženy, které se odvážily vstoupit do skalního hrobu, kam byl uložen po své přehořké smrti za nás Pán Ježíš.

Nebojte se! Strach ze smrti je pryč, protože Pán Ježíš je znovu živý! Stejná slova slyší Jan, která je zaznamenal ve Zjevení: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu“. (Zjevení 1,17.18)

Nehledejte Pána Ježíše v hrobě, hledejte ho mezi živými. Vzkříšeného Pána je třeba hledat jinde, než v hrobě! Živí lidé nepatří do hrobu. Tato slova zní ve všech čtyřech evangeliích naprosto jednoznačně. Není zde, byl vzkříšen. To je naprosto jistá skutečnost. Píše o tom ap. Pavel ve slavné kapitole o vzkříšení (1. list do Korintu 15).

Pán Ježíš je vládce králů všech zemí. Jednou ho uvidí každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. (Zjevení 1,7)

Tato událost se blíží stále větší rychlostí. Křesťané se připravují na druhý příchod Pána Ježíše, ví, že jim setře každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. (Zjevení 21,4)

Nebojte se! je velikonoční radostná zpráva, která zní dosud do uší všech, kteří věří, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. (1. list Pavlův do Korintu 15,3.4)