Heslo Jednoty bratrské únor 2024: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Timoteovi 3,16

Jaromír Vlček

Písmo svaté je úžasná kniha! Ať ji otevřeme na kterékoli stránce, najdeme tam vše, co potřebujeme k životu. Je to povzbuzení, potěšení, výzva, napomenutí, může to být i výstraha, upozornění na budoucí věci. Ale především je v ní úžasná zpráva, že Pán Ježíš, který je Božím Synem, přišel na svět, aby zachránil všechny hříšníky od věčné smrti. Podmínkou pro věčný život je přiznání svých vin a víra. Bez ní se nemůžeme líbit Bohu.

Bible byla sice napsána lidmi, ale tito lidé byli vedeni Duchem svatým. Píše o tom apoštol Petr: Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. (2. Pt 14,21.22)

Vše, co je v Bibli čteme psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Římanům 15.4)

Písmo svaté pochází z Božího Ducha. Nejsou to lidské výmysly nebo filozofie, bezduché tlachání, ale skutečné Boží Slovo – poselství všem lidem. Je to dobré slovo, stejně jako je dobrý Bůh. Můžeme se z něho učit, jak žít, jak si počínat v nejrůznějších životních situacích. Usvědčuje nás z nesprávného jednání a chování, vede nás k nápravě a vychovává nás ke spravedlnosti.

Sdělovací média včetně internetu nás denně zahlcují pravdivými i nepravdivými zprávami, straší nás. Bible je pravdivá, nic nepřikrášluje. Kdo ji nečetl a neuvěřil jejímu poselství, jakoby nebyl. Jistě je to odvážné tvrzení, ale svědectví těch, kteří Bibli – Božímu Slovu uvěřili, je úžasné. Proměňuje život, orientuje ho na pozitivní skutečnosti, pomáhá nést psychická zranění.

Shrnuto a podtrženo: Stojí za to Bibli číst a věřit všemu, co je v ní napsáno.