Heslo Jednoty bratrské září 2021: Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Ageus 1,6

Situace navrátilců z babylonského zajetí je naprosto neutěšená po hospodářské, ale i duchovní stránce. Zásadní životní rozhodnutí mají dvě stránky mince, které jsou neoddělitelné. V životě tomu nebývá jinak. Rozhodujeme se mezi dvěma možnostmi. Obyčejně to bývá život nebo smrt, osobní zájem nebo zájem druhého. Jiná možnost neexistuje, není žádná zlatá střední cesta. Musíme se přidat na jednu stranu a rozhodnout se pro lepší z nich.

Někdy se můžeme namáhat od rána do večera a stejně to žádný užitek nepřinese. Pán Bůh žehná těm, kteří na něho spoléhají. Lenochy nemá rád, ale jak napsal básník Vladimír Holan: Spoléhání na člověka je totéž, jako nevěřit v Boha a přece zázrak chtít. Jsou to moudrá slova.

Navrátilci chtěli obnovit rozbořený chrám, který ležel v troskách. Někteří z nich si vystavěli přepychová obydlí, která prorok kritizuje. Příčinu toho vidí v orientaci na sebe a ne na Boha, který dává všechno i v dobách zdánlivě nepříznivých. Říká jim, že přestože sejí mnoho, sklízejí málo. Namáhají se zbytečně. Přestože se nají, mají hlad, přestože pijí, mají žízeň a přesto, že se obléknou, trpí zimou. Jak je to jen možné? Přestože pracují za mzdu, nic z toho nemají, protože utrácejí za zbytečné věci.

Mám za to, že odpověď, proč se tak děje, nacházíme v Jakubově dopise:

Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. (Jk 4,2.3)

Jakubovo slovo není adresováno nevěřícím, ale věřícím. Izraelci věřili v Boha, kterého také křesťané vyznávají. Přesto je zde něco jinak. Je to postoj a vztah k Bohu, k bližnímu, k okolnímu světu. Četl jsem dávno jeden citát, který nás chce vést k opravdovému vztahu. Citát je jednoduchý, ale hluboký: Srdce Bohu, ruku bratrovi a záda světu.

Usilujme o dobrý vztah k Bohu, milujme bratry a sestry. Jak rozumět, že se máme obracet zády k světu? Nedělat to, co dělá svět, který leží ve zlém, ve zlých skutcích. Když se modlíme, mysleme nejen na sebe, ale též na druhé. Pán Bůh vyslyší naše modlitby, když ho budeme prosit upřímně. Vyslyší nás podle svého rozhodnutí, i když nevyslyší vždy podle našich představ.

Jaromír Vlček