Heslo Jednoty bratrské listopad 2023: Sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8.9

Jaromír Vlček

V následujícím verši dokládá jednomu ze svých přátel Jób úžasnou Boží moc těmito slovy: Dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. V kapitole 38 a dalších promlouvá nejen k Jóbovi ze smrště Hospodin a táže se ho, jak si představuje počátky Země a všeho, co stvořil. Celá kniha je obdivuhodná, v níž se dovídáme o rozpínání Vesmíru i o názvech souhvězdí.

Starověcí lidé měli úžasné znalosti přírody. Jak to mohli vědět, když tvrzení o rozpínání vesmíru je doloženo až ve 20. století po Kristu? Tuto teorii rozpracoval Alexander Fridman, Žid narozený v Rusku, jehož maminka byla Češka! Fridmanovu rovnici z roku 1922 potvrdil roku 1929 astronom Edwin Hubble, když změřil rychlosti různě vzdálených galaxií. Zjistil, že všechny okolní galaxie se od Mléčné dráhy vzdalují, a to tím rychleji, čím jsou dále – že vesmír se tedy rozpíná.

Nejen Jób, ale i proroci Izajáš a Ámos hovoří v souladu s knihou Jób. Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. (Iz 40,22). Prorok Ámos uvádí: Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin. (Am 5,8)

Lidé dávno před narozením Pána Ježíše – ve starověku – znali podle názvu souhvězdí a tato jména jsou používána dodnes! Věřili v Boží moc a moudrost. Bible je úžasná a nadčasová kniha. Hodně lidí ji odmítá, ale jiní ji věří bezvýhradně.

Bible má pravdu a popisuje skutečnosti, které byly v uplynulých dobách vědou nedoložené. Každý čtenář v ní může najít vše, co potřebuje k životu. Bible není vědecká kniha, ale mnohé texty byly potvrzeny významnými vědci. Bibli stojí za to číst a studovat. Její texty jsou mnohdy symbolické, když je však pochopíme srdcem, duší i myslí, bude nás obohacovat a provázet až do konce našeho pozemského života. Smrtí život nekončí. Je na nás, abychom biblickým zprávám o životě ve věčnosti uvěřili.